hands-598146_1280

Tutaj szukaj informacji jak wspomagać proces rozwoju dziecka.

Strona ta zawiera treści z obszaru szeroko rozumianej profilaktyki, wychowania i zdrowia.

Adresowana jest do rodziców, nauczycieli, studentów oraz specjalistów wspomagających proces rozwoju dziecka i podejmujących działania na rzecz wspierania rodziny.  Może stać się idealnym narzędziem służącym rozwijaniu wiedzy z tego zakresu.

Na stronie można znaleźć materiały i informacje odnoszące się do różnych obszarów, m.in. dotyczące pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwoju kompetencji językowych, wychowania i profilaktyki. Strona stanowi bogate źródło wiedzy psychologicznej. Dodatkowo zawiera także zakładki z konkretnymi materiałami przeznaczonymi dla rodziców, które pozwalają na samodzielną pracę z dzieckiem w domu.

Zachęcamy do współpracy i współtworzenia tego nowego, ważnego dla naszego okręgu przedsięwzięcia poprzez nadsyłanie materiałów do publikowania.

Grażyna Tlołka

– redaktor naczelny